אנשי צוות (C1/D)

ויזת אנשי צוות (D /1-C)

גם עובדים בחברות תעופה בינלאומיות נדרשים לאשרת שהייה בארצות הברית. בהגדרת איש צוות נכללים כל אנשי הצוות,, אנשי תפעול של כלי הטיס, טכנאים וכל עובד מטעם חברת התעופה. ויזה זו חלה גם על עובדים בחברות ספנות, אנשי צוות, מתפעלים וכדומה. אישור השהייה הנדרש במצבים בהם איש הצוות מבקש להמשיך ולבקר בארצות הברית באופן עצמאי, ולא כחלק מהיותו איש צוות בחברת התעופה או הספנות, הוא ויזת תיירים רגילה מסוגB1 וB2. אשרת כניסה כאיש צוות היא לעומת זאת ויזה מסוגD/1-C.

Icon _info Applyאילו טפסים נדרשים לבקשת ויזה D/1-C?

בקשה לויזה מסוגD/1-Cניתנת על פי רוב ישירות מהמעסיק. הוא זה שיקבע את הראיון האישי ובארגון הטפסים. מכם נדרש למלא אותם ולוודא כי המעסיק שילם את האגרה ובידו אישור המוכיח זאת, אותו תדרשו להציג במעמד הראיון. מסמכים נוספים אותם עליכם להביא עימכם הם מכתב מן המעסיק, בו מפורטת תקופת עבודתכם במקום העבודה הנוכחי, מה תפקידכם בצוות, וכן חלה עליכם חובת ההוכחה כי בכוונתכם לשוב לארץ בתום התקופה. על המכתב להיות מקורי ומודפס על גבי נייר המכתבים של החברה, ועליו חתימת המעסיק.

בנוסף, יש להגיע עם הטפסים הנדרשים מכל מועמד לבקשה לויזה לארצות הברית: טופס בקשה לויזה ממולא וחתום על ידיכם, תמונת פספורט, דרכון עדכני עם תוקף של לפחות חצי שנה ממועד כניסתכם הצפוי לארצות הברית, אישור תשלום מדואר ישראל המעיד על כי שילמתם את האגרה לויזה. מומלץ להכין מראש, מאחר וייתכן כי תדרשו לכך, מסמכים המעידים על יכולותיכם הכלכליות, על קשרי משפחה שיש לכם בארץ וכמו כן אם יש ברשותכם דרכונים אחרים או ישנים, להביא גם אותם. עליכם גם חלה חובת ההוכחה כי אין בכוונתכם להגר ולהשתקע בארצות הברית. ניתן להגיש במקביל בקשה לויזה D/Z-C וכן לויזה B1 או ויזה 2 המשמשות לצרכי תיירות.

חשוב להזכיר, כי גם אם קיבלתם את הויזה והיא מוטבעת בדרכונכם, הגורם המוסמך המחליט אם אתם רשאים להיכנס לארצות הברית הוא נציג משרד ההגירה, שבסמכותו להפעיל שיקל דעת ולקבוע את כניסתכם לתחומי ארצות הברית וכן את משך השהות בה.

עוד פרטים על המסמכים הנדרשים לצורך אישור ויזה תוכלו למצוא בפרק מסמכים לבקשה לויזה.


requiredDocsLinkהמסמכים הדרושים

 

מלא את הטופס וניצור עמך קשר
בהקדם האפשרי:

  • סמן לשיחה מיידית על חשבוננו