חילופי סטודנטים (J)

ויזות למטרת חילופי סטודנטים וחילופי מבקרים

ויזות לחילופי סטודנטים או מבקרים מתאימות לכל מי שמעוניין להתחיל לעבוד, לעבור קורס או הכשרה בארצות הברית או לבצע בה מחקר. נושאים אלו צריכים להיות מעוגנים בחסות מוסד לימודים או אחר, רשמית, ומאושרת על ידי אותו מוסד. עוד נדרשים לויזת חילופי מבקרים או סטודנטים, סטודנטים שסיימו תואר ראשון, סטודנטים ללימודי רפואה, סטודנטים במסלול  הסבות אקדמים להוראה, מתמחים למיניהם, אנשי סגל אקדמי שקיבלו מימון מטעם אוניברסיטאות שונות וכדומה. כמו כן, הגדרת חילופי מבקרים חלה גם על מדריכים ישראליים במחנות קיץ אמריקניים, תוכניות התמחות סטודנטים באוניברסיטאות וכן שירותי או-פר.

סוגי ויזות לחילופי סטודנטים או חילופי מבקרים

טרם הראיון לבקשה לויזה, יש לדאוג כי יהיה ברשותכם טופס מסוג DS-2019. טופס זה הוא אישור זכאות למעמד חילופי מבקרים, הניתן על ידי הגורם המממן- אקדמיה, מקום ההתמחות, מחנה הקיץ וכדומה. הטופס לא מספיק לאישור כניסה לארה"ב, והוא חייב להיות מלווה בויזה מסוג J-1. חשוב לציין כי קבלת ויזה על ידי נציגי השגרירות בארץ אינה מבטיחה כניסה אוטומטי לארצות הברית. מי שכן אחראי על החלטה זו הוא נציג משרד ההגירה האמריקני, שבסמכותו להפעיל שיקול דעת ולהחליט אם לאשר את כניסתכם לארה"ב. בקשת לויזה J1 מתבצעת כמו כל בקשה אחרת לויזה ויש להגיע מצוידים בכל המסמכים הנדרשים, יחד עם טופס DS-2019 מקורי וחתום על ידי נציג מוסד הלימודים בו תלמדו ועל ידיכם. כמו כן נדרש תשלום אגרת SEVIS שהיא אגרה המיועדת לתוכניות חילופי סטודנטים וחילופי מבקרים. מועמדים שיש כבר ברשותם ויזה מסוג J-1 ומעוניינים בויזה מסוג אחר או בגרין קארד (אישור הגירה) ימצאו כי ישנם מספר הגבלים ואיסורים:

אדם שהשתתף בתוכנית חילופי מבקרים או חילופי סטודנטים אינו זכאי לקבל גרין קארד, ויזה לצורכי אירוסין, נקראת ויזה K, ויזת עובד מיומן, הנקראת ויזה H וכן שינוי מקום עבודה, ויזה הנקראת ויזה L. את הויזות יוכל לקבל רק אם התגורר שנתיים לפחות במקום מגוריו ושהה בארץ מוצאו לאחר תום תוכנית חילופי הסטודנטים או המבקרים ובתנאי שיתקיימו התנאים הבאים או לפחות אחד מהם:  מימון התוכנית או לפחות חלק ממנה במישרין או בעקיפין אל ידי נציגות, סוכנות או מוסד אמריקני אחר, או באם המשתתף בתוכנית חילופי מבקרים הוא בעל מקצוע הנדרש למדינה, או באם העותר שהשתתף בתוכנית חילופי מבקרים הינו רופא שמטרת השתתפותו בחילופי מבקרים היתה הכשרה רפואית, או רכישת השכלה.

J1ויזות J-1

על המבקשים ויזה מסוג J1 להגיע לראיון עם טופס בקשה לויזה, תמונת פספורט, דרכון עם תוקף של לפחות חצי שנה ממועד כניסתם הצפוי לארצות הברית, אישור דואר ישראל על תשלום אגרת הבקשה לויזה וכן אישור המעיד כי שילמתם את אגרת SEVIS. כמו כן יש להגיע עם טופס DS-2019 מקורי (לא העתק) מטעם מוסד המארגן את תוכנית החילופין הזו. טופס זה הוא טופס חובה.

J1

ויזהJ2- לבני משפחה של בעלי ויזהJ1

ויזה מסוג J2 היא ויזה הניתנת לבני המשפחה של מחזיקי ויזת J1 . מדובר בנשים או בעלים של מחזיקי הויזה, וילדיהם. אישור J2 אינו תקף להורים, אחרים וילדים בוגרים, כלומר ילדים שגילם הוא מעל 21. מומלץ כי בני המשפחה- ילדים מתחת לגיל 21 ובני או בנות זוג יגיעו יחד עם מבקש הבקשה לויזה J1 ובאותו המעמד יעתרו לקבלת ויזה J2 עבורם. גם כאן, על העותרים להגיע עם טופס בקשה לויזה, תמונה, דרכון עדכני ובתוקף, אישור תשלום אגרת בקשה לויזה וכן טופס DS-2019 מקורי עבור כל אחד מהמבקשים. בקשות לויזה J2 לא מחייבות תשלום אגרת SEVIS. כמו כן יש להגיע מצוידים במסמכים המוכיחים את הקרבה המשפחתית למבקש ויזת J1. אם המועמד כבר שוהה בארצות הברית, יש להביא מסמכים רלוונטיים כמו מכתב רשמה, עותק של טופס DS-2019 שלו וכיוצא בזה.

אם ילדכם מתחת לגיל ארבע עשרה אין חובת נוכחות פיסית בשגרירות בעת הבקשה לויזה.

מקבלי ויזה J2 מורשים ללמוד במהלך שהותם בארצות הברית וילדיהם זכאים ללמוד בבתי ספר אמריקנים, ציבוריים או פרטיים. מחזיקי ויזה J2  רשאים לעבוד רק לאחר קבלת אישר הניתן מטעם שירותי ההגירה. בקשה לעבוד בארצות הברית ניתן להגיש רק לאחר שהגעתם לשם.

Icon _info Flagהכניסה לארה"ב וזמן השהייה בה

כניסה לארצות הברית עבור מחזיקי ויזה J1 אפשרית כשלושים יום לפני תחילת התוכנית לשמה הגיעו לשם. לעומתם, סטודנטים השבים לארצות הברית לצורך המשך לימודים לאחר חופשה, יכולים להכנס אליה בכל מועד.

 

requiredDocsLinkהמסמכים הדרושים

 

מלא את הטופס וניצור עמך קשר
בהקדם האפשרי:

  • סמן לשיחה מיידית על חשבוננו