אודות

מי אנחנו

התאחדות משרדי הנסיעות ויועצי התיירות בישראל (ע.ר 580117356)

ההתאחדות מאגדת את משרדי הנסיעות ויועצי התיירות בישראל, ופועלת מטעמם כנציגתם הרשמית והמוסמכת

כללי

התאחדות משרדי הנסיעות ויועצי התיירות בישראל הוקמה בשנת 1909 כאגודה עות'מנית ונרשמה כעמותה בשנת 1992. ההתאחדות שמה לה למטרה לשפר ולהעמיק את תרבות הנסיעות והתיירות בישראל, להרחיב את הידע והשימוש באמצעים מדעיים מתקדמים ומעודכנים בקרב חבריה, לדאוג לרווחת העוסקים בענף הנסיעות והתיירות בישראל ולהבטיח את זכויות ציבור הצרכנים בכל הקשור לשירותי תיירות.

ההתאחדות מאגדת כ-400 משרדי הנסיעות וכ-4,500 יועצי תיירות בישראל ופועלת מטעמם כנציגתם הרשמית והמוסמכת בפני כנסת ישראל, מוסדות ממשלתיים בישראל ומחוצה לה, ארגונים ציבוריים, כלכליים ומשפטיים בישראל ובעולם, מדינות זרות, שגרירויות וקונסוליות.

במישור החקיקתי, ההתאחדות נוטלת חלק פעיל ומרכזי בהליכי החקיקה בתחום התיירות, הכלכלה והצרכנות במדינת ישראל, ומשתתפת פעילה בכל הפעילות הממשלתית והציבורית שיש לה זיקה למשרדי הנסיעות ולענף הנסיעות בכלל. העמותה פועלת להשגת תקציבי ממשלה לסיוע לענף לשם עידוד התיירות הנכנסת ותיירות הפנים וקידומה.

במישור הלימודי, ההתאחדות מקדמת את החינוך ואת הידע המקצועי של החברים בהדרכה ובאספקת מידע בכל הקשור בענף הנסיעות והתיירות, בהעמדת הכשרות מקצועיות לחברים ובפיתוח וייצור כלים לקידום הענף וחבריו. בנוסף, מקדמת ההתאחדות את המחקר האקדמי והאמפירי בתחום התיירות באמצעות שיתופי פעולה עם פקולטות ללימודי תיירות במוסדות אקדמיים נבחרים.

במישור הצרכני מקדמת ההתאחדות יוזמות לגישור ופתרון סכסוכים בענף התיירות באמצעות הוועדה לפניות הציבור, המאפשרת ללקוחות משרדי תיירות חברים בהתאחדות, לפנות לוועדה בקשר עם טענות שיש להם על שירותים שקיבלו ממשרדים כאמור. שירות זה של ההתאחדות ניתן ללקוחות חבריה ללא עלות ומתהדר בשירות מהיר ובשיעור גבוה של הסכמות בין הצדדים.

במישור הבינלאומי, ההתאחדות מייצגת את חבריה בגופים בינלאומיים ובראשם התאחדות משרדי הנסיעות האירופאית (ECTAA) – בה היא גם חברה בוועדה לענייני תעופה ו-IATA. בנוסף, החל משנת 2014 חתומה ההתאחדות בשם חבריה על הקוד האתי הגלובלי לתיירות ופועלת לקידום תיירות ירוקה ובת-קיימא מחד ולמיגור תופעות פסולות דוגמת תיירות מין מאידך.