שגרירות ארה"ב בישראל

שגרירות ארה"ב בישראל

 אזרחים ישראליים נדרשים להוציא ויזה (אשרת כניסה) לשם ביקור בארצות הברית. הנפקת ויזה לביקור בארצות הברית היא תהליך בירוקרטי הדורש דיוק בפרטים ובהגשת טפסים מסוגים שונים. בסוף התהליך יתקיים ראיון בין מגיש הבקשה לקונסול, כשלב אחרון לפני אישור הויזה.

מי מטפל בנושא ויזות בשגרירות ארה"ב?

שגרירות ארצות הברית נמצאת ברח' הירקון 71 בתל אביב. לשגרירות ולעומד בראשה תפקידים רבים ומגוונים הקשורים ליחסים שבין ארה"ב וישראל. אחת מהמחלקות, המחלקה הקונסולרית, היא האחראית על מתן אשרות כניסה לאנשים פרטיים ולעסקים, שמטרתם ביקור בארצות הברית (להבדיל ממטרת הגירה). שירותים קונסולריים ניתנים בבניין השגרירות בתל אביב או בבניין הקונסוליה הכללית של ארה"ב, הנמצאת בירושלים. בירושלים בלבד מטופלות בקשות לויזה לשם הגירה.

האם כל אזרח ישראלי חייב באשרת כניסה לארצות הברית?

התשובה עקרונית היא חיובית. עם זאת, יש מקרים בהם אזרח ישראלי זכאי לקבל פטור מויזה, כמו במקרים של אזרחות נוספת של מדינה שאזרחיה לא נדרשים לויזה כזאת. כדי לבדוק זכאות לפטור מויזה יש לפנות לשגרירות האמריקנית.

תהליך הנפקת ויזה למבקרים לארצות הברית

באמצעות השירותים הקונסולריים ניתן לבקש אישור לויזה לשם ביקורים קצרים בארה"ב, למטרות פרטיות או למטרות עסקים.

כל מבקש אשרה נדרש למלא טופס DS-160. אזרחים בין הגילאים 14 ל-80 נדרשים להגיע עם הטופס המלא לראיון אצל הקונסול. חשוב לקבוע מראש את מועד הראיון שכן ללא קביעה מראש הראיון לא יתקיים. מבקשי אשרה שהינם צעירים מ-14 או מבוגרים מ-80 אינם נדרשים להגיע לראיון. משלוח הטפסים והחזרת הדרכון מהקונסוליה יעשו בעזרת חברת UPS.

ההליך בעבור צעירים מתחת לגיל 14 שונה באם מדובר בילדים שנוסעים עם הוריהם, ילדים שאינם נוסעים עם הוריהם ולפחות אחד מהם מחזיק בויזה לארה"ב או ילדיםשאינם נוסעים עם הוריהם ואין לאף אחד מהם אשרת כניסה לארה"ב. בכל מקרה, לקונסול יש הזכות להזמין אליו כל מבקש אשרה לראיון אישי לאחר הגשת הבקשה, אם הוא רואה בכך לנכון.

מעבר לטופס ולראיון, יש לשלם אגרה בעבור הטיפול בבקשה לויזה. מבקשי ויזות אשר אינם מגיעים לראיון יצטרכו לשלם את האגרה ולשלוח אישור על כך ביחד עם הבקשה.

סוגי ויזה עיקריים שאינם ויזות לשם הגירה

ויזה לתיירות, עסקים, לימודים ועבודה. כל סוג אשרה כזה נחלק לכמה קטגוריות משנה.

נהלים קפדניים בשגרירות ארצות הברית

השגרירות האמריקנית ידועה בשמירה אדוקה על נהלים קפדניים. דאגו למלא אחר ההוראות בדיוק כדי שתוכלו לקבל את האישור המיוחל. הנהלים הקפדניים קשורים מחד לנוהל הגשת הבקשה, למסמכים שיש להגיע איתם לראיון וכד' ומאידך, לכללי התנהגות בבניין השגרירות עצמו. כדאי מאוד להיכנס לאתר האינטרנט של השגרירות לפני הגיעכם לשם על מנת לדעת מה מצופה מכם ומהם האיסורים בהיותכם בבניין. עבירה על האיסורים עלולה לעלות לכם באישור הויזה שאותה אתם מבקשים.