דרכון פג תוקף אבד נגנב

דרכון פג תוקף/ אבד/ נגנב

אובדן דרכון – מה עושים

מה ניתן לעשות במקרים בהם הויזה לארצות הברית עדיין בתוקף, אולם הדרכון כבר פג תוקפו? או אישור ויזה שאבד, נגנב או הושחת? בקשה לויזה לארצות הברית דורשת הכנות של לא מעט מסמכים והתכוננות למועד הראיון, הצגת הטפסים והאישורים הנדרשים, תמונות ואישורי תשלום אגרה. לכן, אובדן או גניבה של ויזה או דרכון ובו הויזה אינם עניין של מה בכך. מה ניתן לעשות וכיצד לקבל את הויזה מחדש?

פג תוקף הדרכון, הויזה עדיין בתוקף

במקרים בהם יש לכם ויזה מסוג B1 או B2 שהן ויזות המשמשות לתיירים ולנסיעות עסקים והיא עדיין בתוקף, תוכלו להשתמש בה גם אם הדרכון שלכם פג תוקפו. רשות זו ניתנת רק למטרת נסיעות עסקים קצרות או למטרות תיירות עד תום מועד תוקפה של הויזה. כל שעליכם לעשות הוא לנסוע לארצות הברית עם הויזה שעדיין בתוקף בדרכון הישן ולהציג יחד עימה את הדרכון החדש עם מועד התוקף החדש שלו. בכניסה לארצות הברית תציגו את שני הדרכונים לנציגי רשות ההגירה האמריקנים.

Icon _info Notice הויזה אבדה, נגנבה או הושחתה

במקרים של גניבה, אובדן או השחתה של הויזה שלכם תדרשו להגיש מחדש בקשה לויזה. את התהליך תצטרכו לעבור מחדש והורי כלות את טופס הבקשה לויזה, תמונות פספורט, אישור המעיד כי שילמתם את אגרת הבקשה לויזה בדואר, וטפסים הרלוונטיים לבקשה. בנוסף לאלו תדרשו להביא לראיון האישי בשגרירות ארצות הברית גם דרכונים ישנים שלכם, גם אם אינם ישראליים, ובהם ויזות לארצות הברית, גם אם אינן בתוקף. עוד תתבקשו להביא אישור משטרה כי נרשם דו"ח בגין הצהרה על כניבה או אובדן הדרכון שלכם.

את התהליך תעברו מחדש אולם השגרירות לא מבטיחה כי במקרים כאלו תאושר הויזה באופן אוטומטי, ובהתאם לנסיבות החדשות יש תמיד סיכוי שתקבלו סירוב. זכרו כי עליכם חלה חובת ההוכחה לזכאותכם לויזה, וכן יש לקחת בחשבון נסיבות שאולי השתנו ממועד בקשת הויזה בפעם הקודמת.

מומלץ לבדוק את סוג הויזה הנחוצה לכם ולהכין בהתאם ומבעוד מועד את כל המסמכים והניירת הנדרשת והרלוונטית לסוג הויזה הרצוי.