ההתאחדות

אודות ההתאחדות

אודות

ששים שנות פעילות של עמותה ציבורית אשר נוסדה למען שיפור תרבות הנסיעות ותיירות הפנים והיד עדיין נטויה! חזון העמותה ומטרותיה הם מתן כלי מודרני, יעיל ושימושי לציבור המטיילים וסוכני הנסיעות כאחד, תוך שימוש בכלים מודרניים, נוחים לתפעול ובעיקר עדכניים ורלוונטיים לזמנינו.

עמותה מכוונת מטרה

למעלה משש מאות סוכני נסיעות בארץ מאוגדים בעמותה אשר מייצגת אותם מול מדינות בעולם, ארגונים ציבוריים למיניהם, וכן נציגויות כגון שגרירות של מדינות רבות.

פעילות העמותה מתמקדת שמירה על האספקטים המקצועיים של חברי ההתאחדות כשלנגד עיניה עומד פיתוח תחום הנסיעות על כל היבטיו. במסגרת העמותה קיים פיקוח על התנהלות סוכנויות הנסיעה, על הוגנות במתן השירותים שלהן, הקפדה על אתיקה מקצועית, וכן, שמירה על רווחת החברים בעמותה, הלא הן הסוכנויות השונות ועל העובדים בהן, כולל רווחה אישית. עוד פועלת העמותה לקידום והעמקת הידע המקצועי של חבריה. הדבר בא לידי ביטוי באמצעות הדרכות, מידע המסופק לסוכנויות ותמיכה מקצועית לכל אורך הדרך.

קידום ענף התיירות

כל ענייני העמותה מנוהלים על ידי ועד מטעמה. ועד זה , המונה שנים עשר חברים, נבחר מדי שנתיים באסיפה כללית. חברי הועד נפגשים מדי חודש בחודשו, שם נקבעת מדיניות העמותה, מתקבלות החלטות ונבדקים אספקטים שונים, הקשורים כולם לסוכנויות הנסיעות. חברי הועד עצמם עוסקים אף הם בניהול סוכנויות.

עוד פועלות בהתאחדות, במקביל לפעילות הועד, כמה ועדות נוספות מקצועיות. את החברים בועדות אלו בוחרים חברי ועד העמותה, וגם שם המינוי הוא לשנתיים ימים. לכל ועדה מספר חברים המשתנה בהתאם לתקנון אותו מפרסמת העמותה עצמה. ועדות אלו הינן ועדות מקצועיות ומטרתן טיפול שוטף בתחום הספציפי בגינו הוקמה אותה ועדה. פעם בחודש מתכנסת כל ועדה, מקיימת דיונים ומסיקה מסקנות אשר מתפרסמות בליווי החלטות או המלצות שלהן בנושאים הרלוונטיים.

ניהול התאחדות סוכנויות הנסיעות והתיירות מתבצע על ידי יוסי פתאל. בנוסף להיותו מנכ"ל ההתאחדות, משמש פתאל גם מנכ"ל החברה הכלכלית שלה. במסגרת תחומי אחריותו נמצאים ישום המדיניות של ההתאחדות, אחריות על פעילות שוטפת שלה ועמידה ותקנון ומטרות העמותה.

ההתאחדות

נשארים במסגרת

עוד מסגרת הקיימת בהתאחדות היא המרכז המכשיר כוח אדם בתיירות. מרכז זה פועל לקידום ושיפור המקצועיות ומיומנויות העבודה של סוכני הנסיעות בסוכנויות השונות. המרכז מציב קריטריונים שונים לפיהם נקבע תוכן הלימודים במוסדות לימוד המכשירים סוכני נסיעות, מתבצע פיקוח על מוסדות אלו, מנוסח שאלון בחינת הגמר במוסד, והוא זה אשר מעניק את תעודות ההסכמה לבוגרי הלימודים. כמו כן מתקיימים במסגרת המרכז גם ימי עיון, הכשרות מיוחדות וסמינרים המשמשים את כל חברי התאחדות וצוות עובדי הסוכנויות השונות. נושאי ההכשרות הם בתחום המחשב ויישומיו, ניהול, פיתוח עסקי, ניהול כוח אדם, ועוד.