ויזת סטודנט (M/F)

ויזת סטודנט (F-1) או ויזת לימודים לא-אקדמיים (M-1)

לאלו המבקשים ללמוד באצות הברית חשוב שתדעו כי קיימים סוגי ויזה שונים, בהתאם לאופי הלימודים שלכם. כל מועמד ללא יוצא מן הכלל נדרש בהוכחת ידע ושליטה בשפה האנגלית, המספיקה לקיום לימודים. לחילופין, ניתן להגיש אישור מטעם המוסד הלימודי כי יסופקו לסטודנט שיעורים ללימוד השפה האנגלית. דרישה נוספת היא הוכחת יכולת כלכלית שתאפשר לכם כיסוי הוצאות הלימודים במהלך שהותכם בארצות הברית. ויזת סטודנט לא מעניקה "חסינות" מפני האפשרות לאיסור כניסה לארצות הברית על ידי נציג משרד ההגירה, ועליכם חלה חובת ההוכחה כי אין בכוונתכם להגר לארצות הברית אלא לשהות בה לצרכי לימודים בלבד. לכן, חשוב להיערך בהתאם, טרם הגשת הבקשה לויזה לצרכי לימודים.

Icon _info F1 ויזה למטרות לימודים אקדמאיים (ויזה 1-F)

ויזה זו היא למטרת לימודים אקדמיים, או לצרכי עריכת מחקר במכללה (קולג') או אוניברסיטה מוכרת בארצות הברית. בנוסף למסמכי הבקשה לויזה מסוג F1 יש להצטייד בטופס I20 מקורי מטעם המוסד האקדמי, ואשר חתום על ידיכם ועל נציג מטעם מוסד זה. כמו כן, אם אתם לומדים במסגרת חילופי סטודנטים, יהיה עליכם להגיע עם אישור תשלום של אגרת SEVIS המשולמת בבקשות אלו.

Icon _info M1 ויזה למטרות לימודים שאינם אקדמאיים (ויזהM-1)

ויזה זו משמשת למטרת לימודים שאינם אקדמיים. אלו יכולים להיות לימודים מקצועיים, בתי ספר לעסקים, לניהול וכיוצא בזה. במקרים אלו יש להגיע, בנוסף לטפסים כללים לבקשת ויזה, תמונה, דרכון ומכתב, גם עם טופס מסוג I 20 M-N שהוא מקורי (לא העתק), ניתן מטעם בית הספר או המוסד הלימודי בו אתם מתכוונים ללמוד, חתום על ידי נציג ממוסד זה ועל ידיכם. גם כאן נדרש תשלום אגרת מידע לחילופי סטודנטים – SEVIS.

יצוין כי גם אם מדובר בחידוש ויזה קיימת, יש לקבוע תור לראיון באותה המידה ולהצטייד באותם המסמכים כפי שעשיתם בפעם הראשונה. עוד יצוין כי נציגי השגרירות מטפלים בכל בקשה לגופה ובצורה אינדיבידואלית, ולעתים ישנם מצבים בהם תתבקשו להמציא מסמכים נוספים, בהתאם לשיקולך הדעת שהפעיל הנציג.

עוד נקודה חשובה לציון היא כי גם קבלת הויזה מנציגות השגרירות בארץ אין משמעה כי כניסתכם לארצות הברית מובטחת. החלטה זו נתונה בידיו של נציג משרד ההגירה, אשר הוא זה הקובע אם תכנסו לארצות הברית, ולכמה זמן.

requiredDocsLinkהמסמכים הדרושים