ויזה על בסיס אישור עבודה

ויזה על בסיס אישור עבודה

אם בכוונתכם לנסוע לארצות הברית כדי לעבוד שם, אתם זקוקים לויזת עבודה, גם אם מדובר בעבודה זמנית. ישנם מספר סוגי ויזה החל מעובדים מיומנים וכלה בספורטאים או אמנים מקצועיים. ויזה כזו דורשת אישור מהמעסיק בארצות הברית. אישור זה ניתן לו ממחלקת בטחון פנים של שירותי ההגירה האמריקנים. רק לאחר קבלת אישור זה תוכלו לעתור לקבלת ויזה בשגרירות. יצוין כי עליכם לקבל שני אישורים: האחד אישור עבודה בארצות הברית והשני אישור כניסה אליה.

סוגי הויזה לעבודה והטפסים הנדרשים

כאמור ישנם מספר סוגים של ויזה המשמשת לצרכי עבודה בארה"ב. לכל אחת מהן יש את ההתניות והדרישות משלה, כולל טפסים רלוונטיים:

עובד מיומן (H)

הכוונה היא למתן ויזה עבור עובד שאין בכוונתו להגר לארצות הברית. מדובר בעובד זמני. על העותר חלה חובת הוכחה כי מעסיקו האמריקני הגיש בשמו בקשה למעמד עובד זמני הנמצא בטופס I-29 וכן כי בקשה זו אושרה על ידי משרד לבטחון פנים ושירותי ההגירה. כמו כן יוכיח מבקש הויזה כי הוא מוסמך לתפקיד אותו הוא מתעתד לבצע. את זאת יוכל לעשות באמצעות תעודות ומסמכים המאשרים את השכלתו הרלוונטית וכן אישורי עבודה המעידים על נסיונו המקצועי.

עובד המשנה מיקום עבודה במסגרת החברה (L)

הכוונה היא לעובדים בחברות בין לאומיות שיש להם סניפים או שלוחות גם בארצות הברית. חברות אלו המעוניינות להעביר עובד ישראלי לאחד מהסניפים בארצות הברית עושות זאת מתוך מגמות שונות, ביניהם שיפור ויעול התהליכים בארגון, הרחבת הקשרים הבינלאומיים וענף היצור, שיפור כישורי המכירה של אנשי המכירות וכדומה. מועמד העותר לקבלת ויזה מסוג L יידרש להוכיח את קיומו של טופס I 129  אותו הגיש עבורו מעסיקו העתידי, ואישור מטעם המשרד לבטחון פנים ושירותי ההגירה.

עוד יידרש להוכיח כי מדובר באותו מקום עבודה, וכי הוא עתיד לעבוד בחברה שהיא סניף, שלוחה, חברת האם או חברת הבת של החברה עבורה עובד אותו מועמד בישראל. כמו כן על המועמד להוכיח עבודה בחו"ל של לפחות שנה אחת במהלך שלו ששנות עבודתו האחרונות. תנאי נוסף היא היותו המועמד או בכיר בחברה, או עובד שכיר שיש לו כישורים ידע ייחודיים הנדרשים להתנהלות הסניף או השלוחה של החברה בארצות הברית.

אדם בעל כישורים מיוחדים (O)

הכוונה היא למתן ויזה לאנשים בעלי ידע וכישורים פנומנליים בתחומים כגון מדעים, אמנויות, חינוך, עסקים, ספורט וכל תחום הישגי מוכח ומרשים גם בתחומי המוזיקה, הקולנוע, הטלויזיה וכדומה. ויזה זו מתאימה למצבים בהם מתקיים סיבוב הופעות בארצות הברית, מתן מספר הרצאות ברחבי המדינה וכדומה. כמו כן, יכול העותר לבקש הצטרפותם של אנשי צוות החיוניים לעבודתו (כמו למשל מאמן אישי, עוזר הפקה וכדומה). גם אם מדובר בקבוצת ספורט שלמה, על כל אחד מחברי הנבחרת להחזיק בויזה מסוג O מאחר והיא אישית ולא קבוצתית. 

ספורטאים, אמנים, או בדרנים מקצועיים (P)

הכוונה היא לויזה המונפקת עבור ספורטאים ובדרנים וכן לאנשי הצוות שלהם, החיוניים לעבודתם. בדרנים ואומנים היוצאים לסבב הופעות בניו יורק, לוס אנג'לס או כל עיר אחרת בארה"ב יקבלו ויזה חד פעמית להופעה, אירוע או סבב הופעות אחד בלבד. ספורטאים זכאים לקבל ויזה ארוכה יותר, לתקופה של חמש שנים. קבוצות מקבלות ויזה לתקופה של חצי שנה. 

המסמכים הדרושים

לפי החוק האמריקני, על כל אזרח ישראלי המבקש ויזה לארצות הברית, חלה חובת ההוכחה כי אין בכוונתו להגר לארצות הברית ולהשתקע בה. כל בקשה לויזה נבחנת לגופה, ומבקשים רבים ימצאו כי אפילו סוגי המסמכים שיידרשו להציג, אופי וסוגי השאלות שיישאלו, עשויים להיות שונים זה מזה, גם אם הבקשה לויזה הוגשה למטרה זהה. המסמכים להלן הם אלו אותם תידרשו להציג, למרות שמעת לעת תדרשו להציג גם מסמכים נוספים לפי דרישת הנציגים בשגרירות, ובהתאם לשיקול דעתם.

מהם המסמכים הנדרשים להצגה בראיון האישי?

כאמור קיימים סוגים רבים של ויזה, החל מויזות לתיירות וכלה בויזות לחילופי סטודנטים. להלן המסמכים הנדרשים לקבלת ויזה מסוגים שונים:

  1. כללי – כל בקשה לויזה מכל סוג שהוא צריכה להיות מלווה ב: טופס בקשה לויזה, תמונת דרכון, דרכון בעל תוקף של לפחות ששה חודשים לאחר מועד הכניסה לארצות הברית, קבלה מרשות הדואר המוכיחה את תשלום האגרה.
  2. שכירים – מכתב מקורי (לא צילום) מטעם מקום העבודה ובחתימת המעסיק. על המכתב להיות מודפס על גבי נייר מכתבים של מקום העבודה, יצוין בו פרק הזמן בו אתם כבר עובדים בחברה, ואישור כי בכוונת המעסיק להמשיך ולהעסיק אתכם גם בעתיד. כמו כן מומלץ להגיע עם שלושה תלושי משכורת אחרונים מאותו מקום עבודה. אם מטרת הנסיעה היא עסקית, יש לציין זאת, ואף את כתובת החברה או הגורם העסקי אליו אתם נוסעים.
  3. עצמאיים – בנוסף לטופס הבקשה יש להגיע עם רשיון העסק, רשימה של עובדים בעסק המקבלים משכורת מכם, אישור מודפס וחתום על ידי רואה החשבון שלכם, בו הא מתאר את אופי העסק, כמה שנים הוא קיים, ורווחי העסק בנטו.
  4. סטודנטים – יש להגיע עם אישור תשלום שכר לימוד לאוניברסיטה, מכתב מהמוסד האקדמי המאשר את רישומכם אליו, תעודת שחרור מצה"ל או לחילופין תעודה המעידה על פטור, וכן אישורים המעידים על מצב משפחתי במידה והנכם נשואים. אם הנכם סטודנטים שמטרת הנסיעה היא התמחות מעשית, אתם זכאים לשהות של שנים עשר חודשים נוספים בארצות הברית, שם תוכלו לעבור התמחות במידה והיא נדרשת לאחר סיום הקורס. אישור זה אינו מהווה חלק של ההתמחות המעשית האקדמית ולכן יש להצטייד מבעוד מועד בטופס 20 שעל גביו יחתום נציג מוסד הלימודים כי על אף שפג תוקף הויזה לצורך לימודים, ניתן אישור לצורך התמחות מעשית אופציונאלית, מעבר לפרק הזמן שנדרש למסלול האקדמי בו השתתף הסטודנט.
  5. חילופי סטודנטים – סטודנטים המגיעים לארצות הברית במסגרת חילופי סטודנטים יקבלו ויזות מיוחדות מסוג M, F, או J. סטודנטים אלו יידרשו לשלם אגרה מיוחדת – SEVIS. מערכת SEVIS היא מערכת אינטרנטית אליה מחויבים הגורמים והמוסדות העומדים מאחורי חילופי סטודנטים להזרים מידע בדבר אירועים ופעילויות של  הסטודנטים במהלך שהותם במקום במסגרת חילופי סטודנטים. במעמד הבקשה לויזת סטודנט יש להציג הוכחה כי אגרה זו שולמה.
  6. ויזה לצרכי טיפול רפואי – ויזה זו נכללת במסגרת ויזות B1  או B2 המשמשות לרוב לצרכי תיירות או עסקים. בנוסף למסמכים הנדרשים מכולם יש להציג גם תיק רפואי ובו תיעוד הטיפולים שקיבלתם ועדיין מקבלים, מכתב המלצה מהרופא המטפל עם נימוק לבקשה לקבל טיפול בארצות הברית, או לחילופין מכתב מהמוסד הרפואי בארצות הברית אליו אתם מתעתדים לנסוע. במכתב יפורטו הטיפול הנדרש ופרק הזמן המשוער לקבל אותו. כמו כן תצוין עלות הטיפול. עוד תדרשו להציג מכתב מחברת הביטוח המאשר כיסוי עלויות הטיפול רצוי גם מסמך המאשר שיש לכם ביטוח רפואי לחו"ל. באם אינכם מבוטחים תרשו להוכיח יכולת כלכלית לכיסוי הטיפול הרפואי.
  7. ויזה לבעלי רקע טכני ומדעי – מבקשי ויזה שיש להם רקע טכני או מדעי עשויים להתקל בדרישות לאישורים נוספים. מומלץ להגיע מוכנים עם שם החברה או העסק אליו אתם נוסעים עם כתובת ומספרי טלפון, פרטים בנוגע לתחום העיסוק או המחקר בהם אתם מתכוונים לעסוק במהלך שהייתכם בארה"ב, מקורות המימון של הנסיעה, פרטי מקום עבודה נוכחי, קורות חיים בשפה האנגלית וכן פרטים על המקור המממן את נסיעתכם.