ויזת אנשי צוות (D /1-C)

ויזת אנשי צוות (D /1-C)

גם עובדים בחברות תעופה בינלאומיות נדרשים לאשרת שהייה בארצות הברית. בהגדרת איש צוות נכללים כל אנשי הצוות,, אנשי תפעול של כלי הטיס, טכנאים וכל עובד מטעם חברת התעופה. ויזה זו חלה גם על עובדים בחברות ספנות, אנשי צוות, מתפעלים וכדומה. אישור השהייה הנדרש במצבים בהם איש הצוות מבקש להמשיך ולבקר בארצות הברית באופן עצמאי, ולא כחלק מהיותו איש צוות בחברת התעופה או הספנות, הוא ויזת תיירים רגילה מסוגB1 וB2. אשרת כניסה כאיש צוות היא לעומת זאת ויזה מסוגD/1-C.

אילו טפסים נדרשים לבקשת ויזה D/1-C?

בקשה לויזה מסוגD/1-Cניתנת על פי רוב ישירות מהמעסיק. הוא זה שיקבע את הראיון האישי ובארגון הטפסים. מכם נדרש למלא אותם ולוודא כי המעסיק שילם את האגרה ובידו אישור המוכיח זאת, אותו תדרשו להציג במעמד הראיון. מסמכים נוספים אותם עליכם להביא עימכם הם מכתב מן המעסיק, בו מפורטת תקופת עבודתכם במקום העבודה הנוכחי, מה תפקידכם בצוות, וכן חלה עליכם חובת ההוכחה כי בכוונתכם לשוב לארץ בתום התקופה. על המכתב להיות מקורי ומודפס על גבי נייר המכתבים של החברה, ועליו חתימת המעסיק.

בנוסף, יש להגיע עם הטפסים הנדרשים מכל מועמד לבקשה לויזה לארצות הברית: טופס בקשה לויזה ממולא וחתום על ידיכם, תמונת פספורט, דרכון עדכני עם תוקף של לפחות חצי שנה ממועד כניסתכם הצפוי לארצות הברית, אישור תשלום מדואר ישראל המעיד על כי שילמתם את האגרה לויזה. מומלץ להכין מראש, מאחר וייתכן כי תדרשו לכך, מסמכים המעידים על יכולותיכם הכלכליות, על קשרי משפחה שיש לכם בארץ וכמו כן אם יש ברשותכם דרכונים אחרים או ישנים, להביא גם אותם. עליכם גם חלה חובת ההוכחה כי אין בכוונתכם להגר ולהשתקע בארצות הברית. ניתן להגיש במקביל בקשה לויזה D/Z-C וכן לויזה B1 או ויזה 2 המשמשות לצרכי תיירות.

חשוב להזכיר, כי גם אם קיבלתם את הויזה והיא מוטבעת בדרכונכם, הגורם המוסמך המחליט אם אתם רשאים להיכנס לארצות הברית הוא נציג משרד ההגירה, שבסמכותו להפעיל שיקל דעת ולקבוע את כניסתכם לתחומי ארצות הברית וכן את משך השהות בה.

המסמכים הדרושים

לפי החוק האמריקני, על כל אזרח ישראלי המבקש ויזה לארצות הברית, חלה חובת ההוכחה כי אין בכוונתו להגר לארצות הברית ולהשתקע בה. כל בקשה לויזה נבחנת לגופה, ומבקשים רבים ימצאו כי אפילו סוגי המסמכים שיידרשו להציג, אופי וסוגי השאלות שיישאלו, עשויים להיות שונים זה מזה, גם אם הבקשה לויזה הוגשה למטרה זהה. המסמכים להלן הם אלו אותם תידרשו להציג, למרות שמעת לעת תדרשו להציג גם מסמכים נוספים לפי דרישת הנציגים בשגרירות, ובהתאם לשיקול דעתם.

מהם המסמכים הנדרשים להצגה בראיון האישי?

כאמור קיימים סוגים רבים של ויזה, החל מויזות לתיירות וכלה בויזות לחילופי סטודנטים. להלן המסמכים הנדרשים לקבלת ויזה מסוגים שונים:

  1. כללי – כל בקשה לויזה מכל סוג שהוא צריכה להיות מלווה ב: טופס בקשה לויזה, תמונת דרכון, דרכון בעל תוקף של לפחות ששה חודשים לאחר מועד הכניסה לארצות הברית, קבלה מרשות הדואר המוכיחה את תשלום האגרה.
  2. שכירים – מכתב מקורי (לא צילום) מטעם מקום העבודה ובחתימת המעסיק. על המכתב להיות מודפס על גבי נייר מכתבים של מקום העבודה, יצוין בו פרק הזמן בו אתם כבר עובדים בחברה, ואישור כי בכוונת המעסיק להמשיך ולהעסיק אתכם גם בעתיד. כמו כן מומלץ להגיע עם שלושה תלושי משכורת אחרונים מאותו מקום עבודה. אם מטרת הנסיעה היא עסקית, יש לציין זאת, ואף את כתובת החברה או הגורם העסקי אליו אתם נוסעים.
  3. עצמאיים – בנוסף לטופס הבקשה יש להגיע עם רשיון העסק, רשימה של עובדים בעסק המקבלים משכורת מכם, אישור מודפס וחתום על ידי רואה החשבון שלכם, בו הא מתאר את אופי העסק, כמה שנים הוא קיים, ורווחי העסק בנטו.
  4. סטודנטים – יש להגיע עם אישור תשלום שכר לימוד לאוניברסיטה, מכתב מהמוסד האקדמי המאשר את רישומכם אליו, תעודת שחרור מצה"ל או לחילופין תעודה המעידה על פטור, וכן אישורים המעידים על מצב משפחתי במידה והנכם נשואים. אם הנכם סטודנטים שמטרת הנסיעה היא התמחות מעשית, אתם זכאים לשהות של שנים עשר חודשים נוספים בארצות הברית, שם תוכלו לעבור התמחות במידה והיא נדרשת לאחר סיום הקורס. אישור זה אינו מהווה חלק של ההתמחות המעשית האקדמית ולכן יש להצטייד מבעוד מועד בטופס 20 שעל גביו יחתום נציג מוסד הלימודים כי על אף שפג תוקף הויזה לצורך לימודים, ניתן אישור לצורך התמחות מעשית אופציונאלית, מעבר לפרק הזמן שנדרש למסלול האקדמי בו השתתף הסטודנט.
  5. חילופי סטודנטים– סטודנטים המגיעים לארצות הברית במסגרת חילופי סטודנטים יקבלו ויזות מיוחדות מסוג M, F, או J. סטודנטים אלו יידרשו לשלם אגרה מיוחדת – SEVIS. מערכת SEVIS היא מערכת אינטרנטית אליה מחויבים הגורמים והמוסדות העומדים מאחורי חילופי סטודנטים להזרים מידע בדבר אירועים ופעילויות של  הסטודנטים במהלך שהותם במקום במסגרת חילופי סטודנטים. במעמד הבקשה לויזת סטודנט יש להציג הוכחה כי אגרה זו שולמה.
  6. ויזה לצרכי טיפול רפואי-ויזה זו נכללת במסגרת ויזות B1  או B2 המשמשות לרוב לצרכי תיירות או עסקים. בנוסף למסמכים הנדרשים מכולם יש להציג גם תיק רפואי ובו תיעוד הטיפולים שקיבלתם ועדיין מקבלים, מכתב המלצה מהרופא המטפל עם נימוק לבקשה לקבל טיפול בארצות הברית, או לחילופין מכתב מהמוסד הרפואי בארצות הברית אליו אתם מתעתדים לנסוע. במכתב יפורטו הטיפול הנדרש ופרק הזמן המשוער לקבל אותו. כמו כן תצוין עלות הטיפול. עוד תדרשו להציג מכתב מחברת הביטוח המאשר כיסוי עלויות הטיפול רצוי גם מסמך המאשר שיש לכם ביטוח רפואי לחו"ל. באם אינכם מבוטחים תרשו להוכיח יכולת כלכלית לכיסוי הטיפול הרפואי.
  7. ויזה לבעלי רקע טכני ומדעי-מבקשי ויזה שיש להם רקע טכני או מדעי עשויים להתקל בדרישות לאישורים נוספים. מומלץ להגיע מוכנים עם שם החברה או העסק אליו אתם נוסעים עם כתובת ומספרי טלפון, פרטים בנוגע לתחום העיסוק או המחקר בהם אתם מתכוונים לעסוק במהלך שהייתכם בארה"ב, מקורות המימון של הנסיעה, פרטי מקום עבודה נוכחי, קורות חיים בשפה האנגלית וכן פרטים על המקור המממן את נסיעתכם.