מקרים דחופים

מקרים דחופים

מקרים דחופים

הגשת בקשה לויזה אורכת בדרך כלל כעשרה ימים עד שבועיים ולעתים, אם יש צורך במסמכים ואישורים נוספים, אף יותר. במצבי חירום מזרזת שגרירות ארצות הברית את מועדי הראיונות ומאפשרת למבקשי הויזה לקצר משמעותית את תורם כדי להגיע במהירות לארצות הברית.

אילו מצבים מוגדרים כמצב חירום?

לא כל מצב דחוף מאושר על ידי שגרירות ארצות הברית כמצב חירום המצדיק זירוז ההליכים והקדמת מועד הראיון האישי. המצבים המוגדרים כמצבי חירום הינם:

 • מקרה חירום רפואי -מקרים בהם נשקפת סכנת חיים ויש צורך מוכח לקבל טיפול רפואי בארצות הברית.
 • קרוב משפחה חולה -מקרים בהם קרובי משפחתכם המתגוררים בארצות הברית נמצאים בסכנת חיים, חולים במחלה אנושה וברצונכם לבקרם ולהפרד מהם.
 • חילופי סטודנטים או חילופי מבקרים– סטודנטים במסגרת חילופי סטודנטים וחילופי מבקרים שלא יכלו להגיע לארצות הברית ולהגיע בזמן להרשמה או לתחילת הלימודים ומבקשים להספיק ולהגיע.
 • ויזות עבודה– למחזיקי ויזות עבודה מאושרות מסוג O,P,L,H ומועד עבודתם אמור להתחיל.
 • ביקורים עסקיים- מדובר בנסיעות עסקיות דחופות בה נדרשת נוכחות המועמד לויזה, כמו למשל השתתפות בכנס או תערוכה, השקעה מיידית וכל מה שגורם הזמן הוא בעל השפעה מכריעה.

חשוב לציין כי העובדה שמועד הראיון קוצר וזומנתם לראיון חירום, אין משמעה קבלת הויזה באופן אוטומטי. במידה ומסיבה כלשהיא לא תאושר לכם הויזה, תיאלצו להמתין למועד הראיון המקורי שנקבע לכם. ראיון חירום וטיפול בבקשה אורכים כשני ימי עסקים.

מקרים דחופיםהכנות לראיון לבקשה לויזה

אל הראיון, גם אם הוא ראיון חירום, עליכם להגיע מוכנים ומצוידים בטפסים הרלוונטיים שהם טופס בקשה לויזה עם מכתב נלווה, תמונת פספורט,  אישור תשלום מבנק הדואר המוכיח את תשלום אגרת הבקשה לויזה, דרכון עדכני שתוקפו הוא לפחות לעוד חצי שנה מיום הכניסה לארצות הברית. כמו כן, חלה עליכם חובת הוכחה של אישורים רפואיים נדרשים, וכל מסמך רלוונטי בהתאם לבקשת החירום שלכם. תוכלו לקבל מידע נוסף בפרק הדן על סוגי מסמכים הנדרשים לצורך בקשות ויזה שונות.

המסמכים הדרושים

לפי החוק האמריקני, על כל אזרח ישראלי המבקש ויזה לארצות הברית, חלה חובת ההוכחה כי אין בכוונתו להגר לארצות הברית ולהשתקע בה. כל בקשה לויזה נבחנת לגופה, ומבקשים רבים ימצאו כי אפילו סוגי המסמכים שיידרשו להציג, אופי וסוגי השאלות שיישאלו, עשויים להיות שונים זה מזה, גם אם הבקשה לויזה הוגשה למטרה זהה. המסמכים להלן הם אלו אותם תידרשו להציג, למרות שמעת לעת תדרשו להציג גם מסמכים נוספים לפי דרישת הנציגים בשגרירות, ובהתאם לשיקול דעתם.

מהם המסמכים הנדרשים להצגה בראיון האישי?

כאמור קיימים סוגים רבים של ויזה, החל מויזות לתיירות וכלה בויזות לחילופי סטודנטים. להלן המסמכים הנדרשים לקבלת ויזה מסוגים שונים:

 1. כללי-כל בקשה לויזה מכל סוג שהוא צריכה להיות מלווה ב: טופס בקשה לויזה, תמונת דרכון, דרכון בעל תוקף של לפחות ששה חודשים לאחר מועד הכניסה לארצות הברית, קבלה מרשות הדואר המוכיחה את תשלום האגרה.
 2. שכירים– מכתב מקורי (לא צילום) מטעם מקום העבודה ובחתימת המעסיק. על המכתב להיות מודפס על גבי נייר מכתבים של מקום העבודה, יצוין בו פרק הזמן בו אתם כבר עובדים בחברה, ואישור כי בכוונת המעסיק להמשיך ולהעסיק אתכם גם בעתיד. כמו כן מומלץ להגיע עם שלושה תלושי משכורת אחרונים מאותו מקום עבודה. אם מטרת הנסיעה היא עסקית, יש לציין זאת, ואף את כתובת החברה או הגורם העסקי אליו אתם נוסעים.
 3. עצמאיים– בנוסף לטופס הבקשה יש להגיע עם רשיון העסק, רשימה של עובדים בעסק המקבלים משכורת מכם, אישור מודפס וחתום על ידי רואה החשבון שלכם, בו הא מתאר את אופי העסק, כמה שנים הוא קיים, ורווחי העסק בנטו.
 4. סטודנטים– יש להגיע עם אישור תשלום שכר לימוד לאוניברסיטה, מכתב מהמוסד האקדמי המאשר את רישומכם אליו, תעודת שחרור מצה"ל או לחילופין תעודה המעידה על פטור, וכן אישורים המעידים על מצב משפחתי במידה והנכם נשואים. אם הנכם סטודנטים שמטרת הנסיעה היא התמחות מעשית, אתם זכאים לשהות של שנים עשר חודשים נוספים בארצות הברית, שם תוכלו לעבור התמחות במידה והיא נדרשת לאחר סיום הקורס. אישור זה אינו מהווה חלק של ההתמחות המעשית האקדמית ולכן יש להצטייד מבעוד מועד בטופס 20 שעל גביו יחתום נציג מוסד הלימודים כי על אף שפג תוקף הויזה לצורך לימודים, ניתן אישור לצורך התמחות מעשית אופציונאלית, מעבר לפרק הזמן שנדרש למסלול האקדמי בו השתתף הסטודנט.
 5. חילופי סטודנטים– סטודנטים המגיעים לארצות הברית במסגרת חילופי סטודנטים יקבלו ויזות מיוחדות מסוג M, F, או J. סטודנטים אלו יידרשו לשלם אגרה מיוחדת – SEVIS. מערכת SEVIS היא מערכת אינטרנטית אליה מחויבים הגורמים והמוסדות העומדים מאחורי חילופי סטודנטים להזרים מידע בדבר אירועים ופעילויות של  הסטודנטים במהלך שהותם במקום במסגרת חילופי סטודנטים. במעמד הבקשה לויזת סטודנט יש להציג הוכחה כי אגרה זו שולמה.
 6. ויזה לצרכי טיפול רפואי-ויזה זו נכללת במסגרת ויזות B1  או B2 המשמשות לרוב לצרכי תיירות או עסקים. בנוסף למסמכים הנדרשים מכולם יש להציג גם תיק רפואי ובו תיעוד הטיפולים שקיבלתם ועדיין מקבלים, מכתב המלצה מהרופא המטפל עם נימוק לבקשה לקבל טיפול בארצות הברית, או לחילופין מכתב מהמוסד הרפואי בארצות הברית אליו אתם מתעתדים לנסוע. במכתב יפורטו הטיפול הנדרש ופרק הזמן המשוער לקבל אותו. כמו כן תצוין עלות הטיפול. עוד תדרשו להציג מכתב מחברת הביטוח המאשר כיסוי עלויות הטיפול רצוי גם מסמך המאשר שיש לכם ביטוח רפואי לחו"ל. באם אינכם מבוטחים תרשו להוכיח יכולת כלכלית לכיסוי הטיפול הרפואי.
 7. ויזה לבעלי רקע טכני ומדעי-מבקשי ויזה שיש להם רקע טכני או מדעי עשויים להתקל בדרישות לאישורים נוספים. מומלץ להגיע מוכנים עם שם החברה או העסק אליו אתם נוסעים עם כתובת ומספרי טלפון, פרטים בנוגע לתחום העיסוק או המחקר בהם אתם מתכוונים לעסוק במהלך שהייתכם בארה"ב, מקורות המימון של הנסיעה, פרטי מקום עבודה נוכחי, קורות חיים בשפה האנגלית וכן פרטים על המקור המממן את נסיעתכם.