נותני שירותי דת (R)

ויזה עבור אנשי דת (R)

ויזה עבור אנשי דת (R)

ויזה לאנשי דת היא ויזה מסוג R. התנאי לבקשת ויזה כזו היא כי על מבקש הבקשה להיות חבר בארגון או קבילה דתית כלשהיא במשך שנתיים לפחות קודם לבקשת הויזה. העותרים לבקשת ויזה מסוג זה הם כמרים, חזנים, רבנים, מדריכים רוחניים – דתיים של  דתות שונות וכדומה.

זכאות לויזה מסוג R

זכאות לויזה מסוג R ניתנת בכפוף למספר תנאים:

  • חברות בעמותה או קהילה דתית כלשהיא במשך שנתיים ברציפות קודם להגשת הבקשה
  • על העמותה או הארגון בו אתם חברים ועובדים להיות ללא כוונות רווח וכן בעל מעמד פטור ממס. תוכלו לבקש מן הארגון או המוסד מכתב הצהרה המאשר זאת.
  • קבלת ויזה R מחייבת עיסוק בתחום התורני בלבד.

משרות הכלולות בהגדרה דתית

משרות המוגדרות דתיות או שליחות דתית הן מעורבות עם אופי פעיל באורח החיים הדתי של הארגון, מוסד או קהילה בה תעבדו, ניהול טקסים דתיים בדומה לאלו המנוהלים על ידי אנשים מההנהגה הדתית, שליחי דת שיש להם אישור תקף מטעמו של ארגון או מוסד או קהילה או עמותה דתית, וכל תחום שיש בו מעורבות תורנית, רוחנית ועם אופי דתי.

משרות אשר אינן כלולות בהגדרה דתית הן עבודות שכרוכים בהן איסוף תרומות, גיוס כספים, ארגון אירועים וכדומה, גם אם המטרה היא העברת התרומות והכספים לארגון דתי.

משפחות של בעלי ויזת R

מחזיקי ויזה R- ויזה למטרות דת, יכולים להביא עימם בני משפחה הכוללים ילדים מתחת לגיל עשרים ואחת, או בן ובת הזוג של מחזיק הויזה. הדבר מתאפשר לאחר בקשה לויזה  מסוג R2 שהיא ויזה לבני משפחות מחזיק ויזה R. ילדיו של מחזיק הויזה יהיו רשאים ללמוד בבתי ספר פרטיים או ציבוריים במהלך שהותם בארצות הברית אולם אין אישור לעבודה של בני הזוג. במידה ובן הזוג מבקש לעבוד, עליו להגיע עם מחזיק ויזה R- איש הדת, שיצהיר ויוכיח כי אין ביכולתו לכלכל את בני משפחתו בעת השהות בארצות הברית.

המסמכים הדרושים

לפי החוק האמריקני, על כל אזרח ישראלי המבקש ויזה לארצות הברית, חלה חובת ההוכחה כי אין בכוונתו להגר לארצות הברית ולהשתקע בה. כל בקשה לויזה נבחנת לגופה, ומבקשים רבים ימצאו כי אפילו סוגי המסמכים שיידרשו להציג, אופי וסוגי השאלות שיישאלו, עשויים להיות שונים זה מזה, גם אם הבקשה לויזה הוגשה למטרה זהה. המסמכים להלן הם אלו אותם תידרשו להציג, למרות שמעת לעת תדרשו להציג גם מסמכים נוספים לפי דרישת הנציגים בשגרירות, ובהתאם לשיקול דעתם.

מהם המסמכים הנדרשים להצגה בראיון האישי?

כאמור קיימים סוגים רבים של ויזה, החל מויזות לתיירות וכלה בויזות לחילופי סטודנטים. להלן המסמכים הנדרשים לקבלת ויזה מסוגים שונים:

  1. כללי-כל בקשה לויזה מכל סוג שהוא צריכה להיות מלווה ב: טופס בקשה לויזה, תמונת דרכון, דרכון בעל תוקף של לפחות ששה חודשים לאחר מועד הכניסה לארצות הברית, קבלה מרשות הדואר המוכיחה את תשלום האגרה.
  2. שכירים – מכתב מקורי (לא צילום) מטעם מקום העבודה ובחתימת המעסיק. על המכתב להיות מודפס על גבי נייר מכתבים של מקום העבודה, יצוין בו פרק הזמן בו אתם כבר עובדים בחברה, ואישור כי בכוונת המעסיק להמשיך ולהעסיק אתכם גם בעתיד. כמו כן מומלץ להגיע עם שלושה תלושי משכורת אחרונים מאותו מקום עבודה. אם מטרת הנסיעה היא עסקית, יש לציין זאת, ואף את כתובת החברה או הגורם העסקי אליו אתם נוסעים.
  3. עצמאיים – בנוסף לטופס הבקשה יש להגיע עם רשיון העסק, רשימה של עובדים בעסק המקבלים משכורת מכם, אישור מודפס וחתום על ידי רואה החשבון שלכם, בו הא מתאר את אופי העסק, כמה שנים הוא קיים, ורווחי העסק בנטו.
  4. סטודנטים – יש להגיע עם אישור תשלום שכר לימוד לאוניברסיטה, מכתב מהמוסד האקדמי המאשר את רישומכם אליו, תעודת שחרור מצה"ל או לחילופין תעודה המעידה על פטור, וכן אישורים המעידים על מצב משפחתי במידה והנכם נשואים. אם הנכם סטודנטים שמטרת הנסיעה היא התמחות מעשית, אתם זכאים לשהות של שנים עשר חודשים נוספים בארצות הברית, שם תוכלו לעבור התמחות במידה והיא נדרשת לאחר סיום הקורס. אישור זה אינו מהווה חלק של ההתמחות המעשית האקדמית ולכן יש להצטייד מבעוד מועד בטופס 20 שעל גביו יחתום נציג מוסד הלימודים כי על אף שפג תוקף הויזה לצורך לימודים, ניתן אישור לצורך התמחות מעשית אופציונאלית, מעבר לפרק הזמן שנדרש למסלול האקדמי בו השתתף הסטודנט.
  5. חילופי סטודנטים– סטודנטים המגיעים לארצות הברית במסגרת חילופי סטודנטים יקבלו ויזות מיוחדות מסוג M, F, או J. סטודנטים אלו יידרשו לשלם אגרה מיוחדת – SEVIS. מערכת SEVIS היא מערכת אינטרנטית אליה מחויבים הגורמים והמוסדות העומדים מאחורי חילופי סטודנטים להזרים מידע בדבר אירועים ופעילויות של  הסטודנטים במהלך שהותם במקום במסגרת חילופי סטודנטים. במעמד הבקשה לויזת סטודנט יש להציג הוכחה כי אגרה זו שולמה.
  6. ויזה לצרכי טיפול רפואי-ויזה זו נכללת במסגרת ויזות B1  או B2 המשמשות לרוב לצרכי תיירות או עסקים. בנוסף למסמכים הנדרשים מכולם יש להציג גם תיק רפואי ובו תיעוד הטיפולים שקיבלתם ועדיין מקבלים, מכתב המלצה מהרופא המטפל עם נימוק לבקשה לקבל טיפול בארצות הברית, או לחילופין מכתב מהמוסד הרפואי בארצות הברית אליו אתם מתעתדים לנסוע. במכתב יפורטו הטיפול הנדרש ופרק הזמן המשוער לקבל אותו. כמו כן תצוין עלות הטיפול. עוד תדרשו להציג מכתב מחברת הביטוח המאשר כיסוי עלויות הטיפול רצוי גם מסמך המאשר שיש לכם ביטוח רפואי לחו"ל. באם אינכם מבוטחים תרשו להוכיח יכולת כלכלית לכיסוי הטיפול הרפואי.
  7. ויזה לבעלי רקע טכני ומדעי-מבקשי ויזה שיש להם רקע טכני או מדעי עשויים להתקל בדרישות לאישורים נוספים. מומלץ להגיע מוכנים עם שם החברה או העסק אליו אתם נוסעים עם כתובת ומספרי טלפון, פרטים בנוגע לתחום העיסוק או המחקר בהם אתם מתכוונים לעסוק במהלך שהייתכם בארה"ב, מקורות המימון של הנסיעה, פרטי מקום עבודה נוכחי, קורות חיים בשפה האנגלית וכן פרטים על המקור המממן את נסיעתכם.